Nieuw reglement  2015

Op 1 januari 2015 start een nieuw beleidsperiode. Vanaf dat moment geldt ook een nieuw reglement. Het nieuw regelement is beschikbaar op het  tablad pedicue van de website. Het reglement bevalt belangrijke informatie over het register en voorwaarden die van toepassing zijn. Zo bevat het onder andere belangrijke informatie over de nieuwe profielen voor de medisch pedicure en de invoering van domeinen.

Beleidsdocument 2015-2020

Stichting proCert stelt telkens voor een 5 jaar har beleids vast. In dit document worden de grote lijnen van het beleids voor medisch pedicure voor de periode 2015-2020

Om rekening te houden met de pedicure kwaliteits
 Beleidsdocument_proCert_2015-2020.pdf_openen/downloaden

Reglement kwaliteitsregister
Stichting proCert stelt telkens voor een periode  van 5 jaar  haar beleid vast. Het beleids is samengevat  in een beleidsdocument. In dit document worden de grote lijnen van het beleid voor de periode 2015-2020 uiteengezet, rekening houdend met belangrijke ontwikkelingen in de markt.
 Reglement_KRP_-_januari-2015_pdf_openen/downloaden

Reglement Kwaliteitsregistratie 2012-2014
Het reglement bevat de regels en voorwaarden die  op het register van toepassing zijn, voor de duur van de huidige belidsperiode. Het document beschrijf onder andere:

  • Toelatingsvoorwaarden en voorwaarden die gesteld worden aan de registratie
  • De werking van  het accreditatiepuntensysteem.
  • Aan welke voorwaarden een activiteit moet voldoen om in het cursus aanbod opgenomen te worden
  • Hoe kennisaanbieders accreditatie aan kunnen vragen voor hun activiteiten.

 Reglement_proCERT_kwaliteitsregistratie_2012-2014_(v10-10-2012).pdf_openen/downloaden